Udskiftning af tagrender

Få monteret flotte tagrender og undgå skader på dit hus.

Nye tagrender

En defekt tagrende er usundt for dit hus. Det vand, der ellers ville være løbet ned i afløbet, render i stedet ned ad huset og dette kan give fugtskader på fundament, facade og evt. træværk. En tagrende, der har været utæt længe kan i værste fald resultere i store skader på husets indre konstruktioner.

Det er derfor vigtigt en gang om året, og gerne om efteråret, at gå husets tagrender igennem, så utætheder, defekter og tilstoppede afløb opdages i tide.

Ofte giver det rigtig god mening at overveje en fuld udskiftning af husets tagrender frem for lappeløsninger og småreparationer. Skal du have nyt tag på huset vil nye tagrender altid komme på tale.

Hvilken tagrender kan man vælge mellem?

Tagrender fremstilles i forskellige materialer. Plast, stål, zink og kobber er de mest anvendte.

Der er forskellige fordele og ulemper ved alle materialetyperne, men fælles for de fleste er, at de har en levetid på omkring 25 år.

Thorsen Tagservice er specialister i tagrender og vi kan hjælpe og rådgive dig gennem de forskellige valgmuligheder samt opstille alternativer til sammenligning, så vi sammen kan finde den helt rigtige løsning, der passer netop dig og dit hus.